Kontakt

En stark position i värdekedjan

Gränges strävar eft­er att bidra positivt till en cirkulär ekonomi och har som ambition att förbättra den totala påverkan från aluminiumets värdekedja. Samarbeten och partnerskap är viktiga för att lösa de globala miljöutmaningarna, driva förändring där påverkan är störst och skapa värde för bolagets intressenter. Gränges deltar därför aktivt i olika branschforum och samarbetar även med leverantörer, kunder och andra affärspartners för att identifiera och ta tillvara på möjligheter att förbättra påverkan från värdekedjan.

Aluminium – Framtidens metall

  • Lätt men starkt
  • Energisparande och återvinningsbart i oändlighet
  • Korrosionsbeständigt och tåligt
  • Mångsidigt: kan användas i flera olika applikationer
  • Ogenomträngligt för ljus och lukt

Aluminiumets unika egenskaper stödjer omställningen till en cirkulär och hållbar ekonomi. Gränges arbetar för att dra nytta av dessa unika egenskaper genom att utforma och tillverka produkter som kan förbättra kunders och slutanvändares hållbarhetsprestanda, både ur ett verksamhets- och produktperspektiv. Bolagets produkter används till exempel för att producera lätta fordon, energieffektiva byggnader och resurseffektiva förpackningar, vilka alla är viktiga framtida tillämpningsområden.