Kontakt

En stark position i värdekedjan

Aluminiumets unika egenskaper stödjer omställningen till en cirkulär och hållbar ekonomi. Gränges strävar efter att utnyttja dessa unika egenskaper för att utforma och tillverka hållbara produkter som har en låg klimatpåverkan, är cirkulära, resurseffektiva samt ansvarsfullt inköpta och producerade. Detta kan förbättra kunders och slutanvändares hållbarhetsprestanda, både ur ett verksamhets- och produktperspektiv. Bolagets produkter används till exempel för att producera lätta fordon, energieffektiva byggnader och resurseffektiva förpackningar, vilka alla är viktiga framtida tillämpnings-områden.

Aluminium – Den gröna metallen

  • Lätt och starkt
  • Energisparande och återvinningsbart i oändlighet
  • Korrosionsbeständigt och tåligt
  • Mångsidigt och kan användas i olika applikationer
  • Ogenomträngligt för ljus och lukt

Aluminiumets unika egenskaper stödjer omställningen till en cirkulär och hållbar ekonomi. Gränges strävar efter att utnyttja dessa unika egenskaper för att utforma och tillverka hållbara produkter som har en låg klimatpåverkan, är cirkulära, resurseffektiva samt ansvarsfullt inköpta och producerade. Detta kan förbättra kunders och slutanvändares hållbarhetsprestanda, både ur ett verksamhets- och produktperspektiv. Bolagets produkter används till exempel för att producera lätta fordon, energieffektiva byggnader och resurseffektiva förpackningar, vilka alla är viktiga framtida tillämpnings-områden.