Kontakt

    Gränges är en global ledare inom valsning och återvinning av aluminium för utvalda nischer

    Vi skapar cirkulära och hållbara aluminiumlösningar tillsammans med våra kunder och leverantörer – för en bättre framtid.

Halvårsrapport 2024

12 jul 2024 Rapporter

Kommande händelser

24 okt 2024
24 okt 2024
Delårsrapport Q3 2024
Kalender

Följ oss

Nyhetsrum

Aktiekursen

Aktien

Gränges vetenskapligt baserade klimatmål godkända av SBTi

Science Based Targets initiative (SBTi) har godkänt Gränges kortsiktiga klimatmål för 2030 och netto-nollmål för 2040. Detta innebär att bolagets mål är i linje med den senaste klimatvetenskapen och i enlighet med målen i Parisavtalet. Gränges har åtagit sig att minska sina utsläpp därefter.

Koldioxidsnåla aluminiumprodukter

Gränges Endure

Gränges Endure hjälper kunderna att minska koldioxidutsläppen från sina produkter och uppfylla kraven från miljömedvetna slutanvändare. Gränges Endure har den lägsta miljöpåverkan och erbjuder samtidigt högsta kvalitet.

I FOCUS

GRÄNGES I SIFFROR

Försäljningsvolym

463 kton

Nettoomsättning

22,5 mrd SEK

Antal anställda

2 700

Produktionskapacitet

610 kton

GRÄNGES BATTERY MATERIALS

Rullar in i en elektrifierad framtid

Våra batterimaterial hjälper våra kunder att säkerställa tillgång på högkvalitativa, lokalt tillverkade valsade aluminiumprodukter samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan.