Bokslutskommuniké 2019

30 jan 2020 Rapporter

Kommande händelser

19 mar 2020
19 mar 2020
Årsredovisning 2019
Kalender

Följ oss

Media

Aktiekursen

Grängesaktien
Trillium®

ACTIVE BRAZING TECHNOLOGY

Med tekniken i TRILLIUM® Solid och TRILLIUM® Lean kan du löda snabbare, bättre och renare.

ANDRA NYHETER

GRÄNGES I SIFFROR

Försäljningsvolym

347 kton

Nettoomsättning

11 978 MSEK

Antal anställda

1 800

Produktionskapacitet

460 kton

Investerare

Genom att erbjuda kundanpassade produkter med ett högt teknikinnehåll, ska Gränges växa i betydligt högre takt än marknaden under de kommande åren, med bibehållen och hållbar lönsamhet.

Produkter & Innovation

Gränges avancerade aluminiumprodukter är resultatet av en långsiktig satsning inom forskning och innovation.

Hållbarhet

Hållbarhet är en naturlig del av Gränges kärnverksamhet och strategi.

Karriär

För oss är det viktigt att rekrytera duktiga medarbetare, vi är beroende av människor med specialistkompetens.