Kontakt

Kommande händelser

28 jan 2021
28 jan 2021
Bokslutskommuniké 2020
Kalender

Aktiekursen

Grängesaktien
Hållbarhet

Hållbarhet är en naturlig del av Gränges kärnverksamhet och strategi.

Investerare

Genom att erbjuda kundanpassade produkter med ett högt teknikinnehåll, ska Gränges växa i betydligt högre takt än marknaden under de kommande åren, med bibehållen och hållbar lönsamhet.

GRÄNGES I SIFFROR

Försäljningsvolym

347 kton

Nettoomsättning

11 978 MSEK

Antal anställda

1 800

Produktionskapacitet

460 kton

ANDRA NYHETER

Trillium®

ACTIVE BRAZING TECHNOLOGY

Med tekniken i TRILLIUM® Solid och TRILLIUM® Lean kan du löda snabbare, bättre och renare.

Produkter & Innovation

Gränges avancerade aluminiumprodukter är resultatet av en långsiktig satsning inom forskning och innovation.

Karriär

För oss är det viktigt att rekrytera duktiga medarbetare, vi är beroende av människor med specialistkompetens.